START UP

ดูแล้ว: 581 ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในการสร้างธุรกิจเป็นอย่างดีส่วนใหญ่จะมาจากความชื่นชอบ หรือความหลงใหล โดยจะทำให้เกิดความพยายามในการเข้าไปศึกษาหาความรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรและทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความสุข ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ “ธนวัฒน์ ทองเจริญเกียรติ” และ “ณิชา วงษ์หล่อกุลสัก” ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 110 การมีต้นทุนทางธุรกิจที่ดีถือเป็นข้อได้เปรียบ ยิ่งหากได้รับการพัฒนาต่อยอดด้วยไอเดียแนวคิดที่สร้างสรรค์ ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย จะยิ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมหาศาล เมื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ บริษัท รอยัล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 699 ยางพาราถือเป็นผลผลิตหลักของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ แต่ก็เป็นพืชผลที่ราคาค่อนข้างผันผวนพอสมควร ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกต้องประสบปัญหาอยู่บ่อยครั้ง โดยหลายหน่วยงานจะต้องร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหลากหลายวิธี ซึ่งการแปรรูป ยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ช่วยแก้ไขปัญหาเสถียรภาพด้านราคายางพาราและยังช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 177 เริ่มต้นจากการที่ครอบครัวได้มีโอกาสเข้าไปช่วยดูแลกิจการร้านรองเท้าของญาติ ซึ่งทำร้านเกี่ยวกับรองเท้าใส่ทำงานของผู้ชาย และผู้หญิงภายในห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง (MBK) เนื่องจากเปิดหลายสาขาแล้วดูแลได้ไม่ทั่วถึง โดยที่ทำไปทำมาแล้วกิจการดีมาก จนเซลล์ของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่เห็นศักยภาพว่าน่าจะขายผลิตภัณฑ์รองเท้าประเภทอื่น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 934 โอกาสทางธุรกิจเปิดกว้างเสมอสำหรับผู้ที่มีความกล้า และมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ หนทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จก็สามารถเป็นไปได้เสมอ “สุนิสา ปานเทพอินทร์” หญิงสาวผู้ที่เดินออกนอกกรอบความรู้ระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 970 จากพนักงานบริษัทเอกชนข้ามชาติของประเทศไต้หวัน ซึ่งสำเร็จการศึกษาเพียงแค่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านบัญชี แต่ต้องการหาประสบการณ์ในการทำงานมากกว่าที่จะศึกษาต่อในระดับต่อไปให้สูงขึ้น โดยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทบทั้งหมดของโรงงาน ซึ่งก็สามารถทำได้โดยไม่ขาดตกบกพร่อง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 925 คนรุ่นใหม่หัวคิดทันสมัยต่างมีความฝันที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ ส่วนใหญ่เมื่อเรียนจบจึงมักให้ความสนใจที่จะหาแนวทางในการสร้างธุรกิจที่เป็นของตนเองมากกว่าที่จะนำใบปริญญาเดินเข้าไปสมัครงาน หรือยื่นผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อทำงานรับเงินเดือนตามสาขาที่ได้ร่ำเรียนมา อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าการสร้างธุรกิจเป็นของตนเองนั้นจะเป็นเรื่องง่าย เพราะแนวทางนี้ไม่ได้มีสูตรสำเร็จที่ตายตัวให้กับผู้ที่ต้องการก้าวเข้ามา “ภัทรกันย์ วรรณทัศน์” คือสาวน้อยอีกหนึ่งคนที่เลือกเดินตามรอยธุรกิจของครอบครัว... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 301 ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานที่ทำสามารถสร้างธุรกิจให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่มามากมาย ด้วยการมองเห็นโอกาส และช่องทางในการเข้าทำตลาดจากข้อได้เปรียบที่ได้คลุกคลีอยู่วงใน อีกทั้งยังมีเครือข่ายลูกค้าที่มีความสัมพันธ์อันดี  “ทิพย์วรรณ ไกรเพ็ชร์” คืออีกหนึ่งหญิงเก่งที่สร้างธุรกิจของตนเองขึ้นมา โดยใช้ความได้เปรียบดังกล่าวข้างต้นมาเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,049 โอกาสในการสร้างธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ขอเพียงแค่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่จะต่อยอดสิ่งที่อยู่ตรงนั้นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด สะพานที่ทอดไปสู่ความสำเร็จก็พร้อมที่จะให้ก้าวเดินต่อไปสู่ปลายทาง “โสภิตา วิมุตติสุขดี” คือหญิงสาวคนหนึ่งที่ค้นพบธุรกิจของตนเองได้จากความเป็นคนช่างสังเกต และความพยายามที่จะศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่สนใจให้เกิดความเชี่ยวชาญ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,134 ความฝันเปรียบเสมือนเป็นจุดหมายปลายทางของธุรกิจ เช่นเดียวกับหญิงสาวที่มีชื่อว่า “สุวพิชญ์ วงศ์อภิฤทธิ์” ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการปรุงน้ำหอม ซึ่งได้มาจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และการคลุกคลีอยู่ในวงการมาเป็นระยะเวลานาน โดยที่ตัวเธอมีเป้าหมายต้องการปั้นแบรนด์น้ำหอมของเธอให้กลายเป็น วิกตอเรีย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 342 จุดเริ่มต้นจากการที่ได้ย้ายกลับมาอยู่บ้านเดิมที่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม และได้มองเห็นถึงปัญหาของคนในชุมชน เรื่องการย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่ต่างถิ่นเป็นจำนวนมาก บางรายห่างจากครอบครัวเพื่อไปทำงานหาเงินในต่างถิ่นต่างแดน ทิ้งคนแก่และเด็กอยู่เฝ้าบ้าน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 138 การทำธุรกิจนั้นมีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ใช่ว่าเมื่อมีเงินทุนล้ว หรือมีไอเดียแล้วจะสามารถทำได้เลย สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งไม่แพ้กันก็คือเรื่องของจังหวะ และเวลาที่ต้องมาแบบถูกที่ถูกเวลาด้วย ธุรกิจถึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้ ศูนย์ดิวาลี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 107 การแก้ปัญหาของการดำเนินชีวิตในยุคปัจุบัน และการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างตรงจุด เป็นโจทย์ที่สำคัญซึ่งหากผู้ประกอบการรายใดสามารถมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ย่อมหมายถึงการกรุยทางไปสู่ประตูแห่งความสำเร็จได้แล้วเกินกว่าครึ่ง แบรนด์ “ครัวไทย”  Start up ธุรกิจขึ้นมาภายใต้วิสัยทัศน์การมองตลาดอย่างเฉียบขาดของ “ณภัสตา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,330 ผลิตภัณฑ์จากเกษตรแปรรูปในปัจจุบันได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ด้วยกระแสความโหยหาสิ่งที่มาจากธรรมชาติของผู้บริโภค โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการรับประทาน หรือเป็นของใช้ภายนอก แบรนด์ “แรบบิท จันท์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,118 สังคมยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะเรื่องของการมีครอบครัว จากครอบครัวขนาดใหญ่ก็เริ่มมีขนาดเล็กลง จากครอบครัวที่ต้องการมีลูกหลายคน ก็เริ่มลดเหลือเพียงแค่ 1-2 คน... อ่านต่อ