Tue. Mar 31st, 2020

INSIDE ASEAN

“ส่งออกไทยปี 63 จะกลับมาขยายตัว เนื่องจากการส่งออกล่าสุดเดือน ธ.ค. 62 หดตัว 1.3% แต่หากหักน้ำมันและทองคำจะขยายตัวที่... อ่านต่อ
“เป้าหมาย ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารโลกอันดับที่ 1 ใน 10 ประเทศผู้ส่งออกอาหารของโลก และศูนย์กลางการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพของอาเซียน” นี่คือทิศทางการขับเคลื่อนสถาบันอาหารในปี 2563... อ่านต่อ
ในบรรดาสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม “อาหารพร้อมทาน” ยังเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าตลาดรวม แต่กำลังซื้ออ่อนแรง ผู้ประกอบการ ควรปรับตัวอย่างไรให้เติบโต ..?! จากรายงาน... อ่านต่อ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินบู ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา (พม่า) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 220 เมกะวัตต์ (MW) เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)... อ่านต่อ
กรุงไทย แนะ ใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร ลดต้นทุน เพิ่มยอดขายในธุรกิจอาหาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารสด และอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทาน “ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจอาหารทวีความรุนแรงมากขึ้น สำหรับประเทศไทยซึ่งวางบทบาทเป็นครัวของโลก... อ่านต่อ
FTA ทลายกำแพงภาษีนำเข้าใน 18 ประเทศคู่ค้า ดันมูลค่าส่งออกเครื่องสำอางไทย ขยายตัวต่อเนื่อง สวนกระแสเศรษฐกิจโลกซบเซา 8 เดือนแรก... อ่านต่อ
“มูลค่าการส่งออกของประเทศไทย สามารถผลักดันให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้กว่า 25% หากประเทศไทยได้รับโอกาสในการเปิดเสรีเศรษฐกิจ และมีนโยบายการเลิกกีดกันทางการค้า โดยสิ้นเชิงภายใต้ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ Regional Comprehensive... อ่านต่อ
แฟรนไชส์ ถือเป็นรูปแบบธุรกิจอย่างหนึ่ง ที่ช่วยสร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยเส้นทางลัด แต่การจะผลักดันธุรกิจเข้าไปสู่ระบบแฟรนไชส์ และประสบความสำเร็จได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะธุรกิจที่จะก้าวไป สู่การเป็นแฟรนไชส์ ต้องมีความพร้อมและแข็งแกร่ง... อ่านต่อ
ปัจจุบันสงครามการค้าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าทั่วโลก รวมทั้งไทยที่เป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออก แต่ไทยมีจุดแข็ง คือ สินค้าส่งออกมีความหลากหลาย มีการกระจายสินค้าไปสู่ตลาดอื่นที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะตลาด CLMV และอินเดียที่การส่งออกมีการเติบโตสูงในหลายกลุ่มสินค้า... อ่านต่อ
เมื่อเร็วๆ นี้  นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “รักษ์น้ำ... อ่านต่อ
ปัจจุบันประเทศไทย ส่งออกผลไม้ไปจีนกว่า 50% ของการส่งออกผลไม้ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็น ทุเรียน ลำไยอบแห้ง ส่วนผลไม้ชนิดอื่นๆยังมีจำนวนน้อย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ... อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA-IC) ครั้งนี้ มุ่งเน้นการเจรจาเปิดตลาดสินค้าอาเซียน-เกาหลีเพิ่มเติม อาทิ สินค้าประมง มันสำปะหลังอัดเม็ด มะม่วง อาหารแปรรูป... อ่านต่อ
จากสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ FTA ในปี 2561  พบว่า มูลค่าการค้าขยายตัวต่อเนื่อง อาเซียนมีมูลค่าการค้าสูงสุด 113.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ... อ่านต่อ
โอกาสการขยายธุรกิจของไทยไปในอินเดียยังมีอยู่มาก โดยเฉพาะในสาขา ธุรกิจก่อสร้าง บริการระบบสาธารณูปโภค บริการโรงแรมและสปา เทคโนโลยีการผลิตอาหารแปรรูป และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรัฐบาลอินเดียกำลังเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค... อ่านต่อ
ผลประชุมอาเซียน ล่าสุดได้เห็นพ้องต้องกันว่าในปี 2562 จะเน้นการลดเลิกอุปสรรคทางการค้า จากมาตรการที่มิใช่ภาษี ลดเวลาการตรวจปล่อยสินค้าที่ด่านศุลกากร เพื่อมุ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการอาเซียนสามารถดำเนินธุรกิจระหว่างกันได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน (ASEAN... อ่านต่อ