Wed. Aug 12th, 2020

TBF

ดูแล้ว: 577 ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เป็นปัญหาที่กำลังสร้างผลกระทบให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร หลายเขต  และในพื้นที่ต่างจังหวัดอีกหลายแห่งที่พบว่ามีการเผาป่าจนทำให้เกิดฝุ่นละอองกระจายไปในอากาศ ทั้งนี้  ปัจจุบันจะเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มีการใส่หน้ากากอนามัยกันอย่างมากมาย... อ่านต่อ