KTB

ดูแล้ว: 179 ตามที่รัฐบาลได้ออกมาตรการ ชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาตรการเยียวยา 5,000... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 130 ธนาคารกรุงไทยลุยช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจทั้งเอสเอ็มอีขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสียของแบงก์ชาติ  พร้อมออกมาตรการเสริม เร่งปรับโครงสร้างหนี้ลูกค้าทุกราย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 146 วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000บาท สำหรับผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 ทาง www.เราไม่ทิ้งกัน เริ่มลงทะเบียน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 16 ธนาคารกรุงไทย ได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้บริการจ่ายเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านสาขาทั่วประเทศ  ทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศล เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัย ผู้ถูกรางวัลสามารถเลือกรับเงินได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถขึ้นได้ทุกรางวัล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 9 ธนาคารกรุงไทย ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ลง 0.25%ต่อปี และดอกเบี้ยเงินกู้ MRR... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 15 กรุงไทยบริจาค 1,958,519 บาท ล้านบาทให้สถาบันบำราศนราดูรช่วยผู้ป่วยโควิด-19 นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,225 ธนาคารกรุงไทยเปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑลจากที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆได้ประกาศเพิ่มเติมให้ธนาคารพาณิชย์สามารถเปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้าได้ ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงเปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 24... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 64 สำนักงานศาลยุติธรรมจับมือธนาคารกรุงไทย สนับสนุนใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการยื่นคำฟ้องผ่าน e-filing Version 3 เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 201 ธนาคารกรุงไทยปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดนครราชสีมา รวม 41 แห่งเป็นการชั่วคราว ตามที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดในเขตปริมณฑลและจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศเมื่อวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 60 จากการที่ธนาคารกรุงไทย ได้รับแจ้งว่าพนักงานของบริษัทรักษาความปลอดภัยกรุงไทยธุรกิจบริการ ที่ปฏิบัติหน้าที่คัดนับธนบัตรที่ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรนครราชสีมา มีอาการป่วย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,276 กรุงไทยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทชั่วคราว ในวันเสาร์ที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 23 คณะกรรมการ ผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) พระราชมงคลดิลก (ประกอบ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 189 สำนักงานศาลประจำภาค 1 อบรมระบบ e-Filing version 3 ยื่นคำฟ้องผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 29 ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตที่ 1.5% หากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เขย่าเศรษฐกิจทั่วโลก กินเวลา 6... อ่านต่อ