KTB

ดูแล้ว: 1,059 ธนาคารกรุงไทยเร่งช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมตอบสนองมาตรการของภาครัฐ  โดยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR MOR และ MRR ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 6,863 ธนาคารกรุงไทยเพิ่มมาตรช่วยเหลือลูกค้าพักหนี้หลังออกหลากหลายมาตรการช่วยเยียวยา ล่าสุดพักชำระหนี้ทั้งเงินต้น-ดอกเบี้ย 6 เดือน ให้ลูกค้าวงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 796 ธนาคารกรุงไทย ให้บริการเปิดบัญชีใหม่และผูกพร้อมเพย์ที่สาขา เริ่ม 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 202 กรุงไทย เปิดให้ขอยกเลิกการลงทะเบียน มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 608 ธนาคารกรุงไทยแจ้งปรับเวลาลงทะเบียนมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ใหม่เปิดลงทะเบียนทุกวัน เวลา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,011 กรุงไทยมอบ 100,000 กรมธรรม์ให้บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขคุ้มครองรวม 90 วัน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 270 ธนาคารกรุงไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจและการระบาดของโควิด-19 อย่างเต็มที่ ล่าสุดพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับลูกค้าสินเชื่อปกติ นาน 3 เดือน พร้อมเปิดช่องทางใหม่ให้ยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 307 ตามที่ธนาคารกรุงไทย ได้รับแจ้งว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานที่สาขาสี่แยกราชวงศ์ มีอาการป่วยเป็นไข้และได้หยุดปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 หลังพบปะกับเพื่อนเมื่อวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 285 ธนาคารกรุงไทยมาตรการชดเชยรายได้ผู้มีผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา -19 เงินเยียวยา  5000 บาท 3 เดือน 1)ลงทะเบียนสำเร็จแสดงเครื่องหมายถูกสีฟ้าขึ้นที่หน้าจอ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 88 ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สนับสนุนประชาชนชำระค่าโดยสาร ด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ลดความเสี่ยงจากการจับเงินสด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 54 กรมทางหลวงร่วมกับธนาคารกรุงไทย จัดแคมเปญ “ลดใช้เงินสด ลดเสี่ยงโควิด -19 ด้วย M-PASS”... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 96 ธนาคารกรุงไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกระแสสังคม ให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  ในสถานการณ์ที่คนไทยทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 50 กรุงไทยเปิดลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เร็วกว่าที่กำหนด ตามที่ ธนาคารได้ปิดระบบลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ เยียวยา 5,000... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 219 ตามที่ รัฐบาลได้เปิดให้แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราวและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ เยียวยา 5,000... อ่านต่อ