Krungthai GLOBAL MARKETS

ดูแล้ว: 951 ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ  34.33 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลง” นายพูน พานิชพิบูลย์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 932 ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ  34.58 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลง” นายพูน พานิชพิบูลย์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,082 ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ  34.20 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลง” นายพูน พานิชพิบูลย์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,106 ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 34.76 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้น” นายพูน พานิชพิบูลย์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,024 ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 34.98 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลง” นายพูน พานิชพิบูลย์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,000 ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ  34.88 บาทต่อดอลลาร์ “ทรงตัว ไม่เปลี่ยนแปลง” จากระดับปิดวันก่อนหน้า... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว