Holding

ดูแล้ว: 1,433 freshket แพลตฟอร์มเทคโนโลยีจำหน่ายวัตถุดิบอาหารออนไลน์ประกาศความสำเร็จในการระดมทุนรอบ Series B จำนวน 23.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว