BBL

ดูแล้ว: 1,785 ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 7.00 บาท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ธนาคารกรุงเทพ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,400 ธนาคารกรุงเทพสำรองเงินสดรับเทศกาลตรุษจีนปี 67 จำนวน 40,000 ล้านบาท ผ่านสาขาธนาคารและตู้บัวหลวงเอทีเอ็มกว่า 8,000... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,371 ธนาคารกรุงเทพ ออก‘สินเชื่อบัวหลวงเพื่อการปรับตัวธุรกิจ’ งบรวม 20,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 5%... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,381 ธนาคารกรุงเทพประกาศยุทธศาสตร์ Connecting ASEAN หรือ เชื่อมโยงอาเซียน สนองนโยบายรัฐบาล  ในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,107 ธนาคารกรุงเทพ กวาด 4 รางวัลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ยอดเยี่ยมระดับชาติ จากเวที “Prime Minister... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,081 ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนว่า ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,312 ธนาคารกรุงเทพ สำรองเงินสดช่วงเทศกาลปีใหม่ 50,000 ล้านบาท แนะลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ย้ำ ‘สาขาไมโคร’... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,046 ธนาคารกรุงเทพต่อยอดธุรกิจกับฮั่วเซ่งเฮงพัฒนาแอปพลิเคชันซื้อ-ขายทองคำแท่งแบบเรียลไทม์ด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐลดความเสี่ยงจากค่าเงินผันผวนลงทุนง่ายเริ่มต้นเทรดแค่ 0.1 ทรอยออนซ์สะดวกสุดเพียงเปิดบัญชีผ่านแอปฯบนมือถือไม่ต้องไปสาขาเทรดกันแบบจุกๆกับโปรโมชันพิเศษฟรี! ค่าธรรมเนียมธุรกรรมตั้งแต่ 20 พ.ย. 66... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,350 ในไตรมาส 3 ปี 2566 เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวจากการภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนเป็นหลัก ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การส่งออกของประเทศไทยชะลอตัวลงตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่อ่อนตัว ทั้งนี้ ในระยะข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในระบบเศรษฐกิจโลก เนื่องจากผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและคงไว้เพื่อควบคุมเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ... อ่านต่อ