แม่น้ำสายหลัก

ดูแล้ว: 1,202 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,139 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน มีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,123 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน มีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง   ปริมาณฝนตกใน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,128 ประเทศไทยตอนบนมีอุณภูมิลดลง กับมีลมแรง ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,059 ประเทศไทยตอนบนมีอุณภูมิลดลง กับมีลมแรง ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,148 ประเทศไทยตอนบนมีอุณภูมิลดลง กับมีลมแรง ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางถึงหนักบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,116 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.สงขลา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,228 ประเทศไทยตอนบน มีฝนเล็กน้อย ช่วงวันที่ 9-11 ธ.ค.65 ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,043 ประเทศไทยตอนบน มีฝนเล็กน้อย ช่วงวันที่ 8-11 ธ.ค.65 ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ปริมาณฝนตกใน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,111 ประเทศไทยตอนบน มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,162 ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,026 ประเทศไทยตอนบน มีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,134 ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อย กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,114 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,123 ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้น ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.นราธิวาส... อ่านต่อ