แม่น้ำสายหลัก

ดูแล้ว: 1,003 ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,018 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงสูงสุดที่ผ่านมารายภาค มีฝนตกหนักบริเวณ จ.น่าน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 966 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนและมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.ยโสธร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,221 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,178 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน มีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,138 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน มีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง   ปริมาณฝนตกใน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,168 ประเทศไทยตอนบนมีอุณภูมิลดลง กับมีลมแรง ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,074 ประเทศไทยตอนบนมีอุณภูมิลดลง กับมีลมแรง ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,172 ประเทศไทยตอนบนมีอุณภูมิลดลง กับมีลมแรง ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางถึงหนักบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,131 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.สงขลา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,256 ประเทศไทยตอนบน มีฝนเล็กน้อย ช่วงวันที่ 9-11 ธ.ค.65 ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,074 ประเทศไทยตอนบน มีฝนเล็กน้อย ช่วงวันที่ 8-11 ธ.ค.65 ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ปริมาณฝนตกใน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,134 ประเทศไทยตอนบน มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,208 ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,043 ประเทศไทยตอนบน มีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว