สิทธิกร ดิเรกสุนทร

ดูแล้ว: 1,991 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบาย แก่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,694 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ขอแจ้งเตือน กรณีมีมิจฉาชีพสร้าง TikTok ปลอม แอบอ้างเป็น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,777 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) MOU สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เดินหน้าโครงการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจฐานนวัตกรรม เข้าถึงแหล่งทุน ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,478 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายวุฒิพันธุ์ ปริดิพันธ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,538 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ผนึก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เสริมแกร่งองค์ความรู้บุคลากรมืออาชีพทางเงิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,451 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับรางวัล Thailand... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,340 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,306 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,307 บสย. รับ 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566 “รางวัลการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น”... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,240 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโสสายงานการเงินนายกิตติพงษ์... อ่านต่อ