สปป.ลาว

ดูแล้ว: 791 สพพ. ร่วมรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย Route 4B เส้นทางเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง) ให้ชาวลาวและกลุ่มชาติพันธุ์ (ดูภาพบรรยากาศประกอบข่าว) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. (NEDA)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,608 ราช กรุ๊ป เพิ่มทุนบริษัทย่อยใน สปป. ลาว ขยายธุรกิจด้านพลังงาน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,717 การไฟฟ้าเวียดนาม- IEAD ซื้อขายไฟฟ้า จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 600 MV ใน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,675 สปป.ลาว โชว์ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำมากกว่า 30,000 MV รองรับการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศและการส่งออกให้แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค อาเซียน... อ่านต่อ