สถาบันพระปกเกล้า

ดูแล้ว: 1,962 วิทวัส ชัยภาคภูมิ นั่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคนใหม่ นับเป็นคนที่ 4 ต่อจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 944 สกพอ. ร่วมมือสถาบันพระปกเกล้า จัดทำ “หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เสริมความแข็งแกร่งด้านข้อมูล อีอีซี แก่ผู้นำ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 612 สถาบันพระปกเกล้า อดีตรัฐมนตรี มองตรงกัน หากการเมืองไทยไม่เปลี่ยนแปลง อาจมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นในอนาคต ถ้าไม่มีโควิด-19 ป่านนี้... อ่านต่อ