สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย

ดูแล้ว: 1,069 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) รายงานภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,091 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ภาคใต้ 4 จังหวัด ครึ่งแรกปี 2565 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,137 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) รายงานภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภาคเหนือ 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,228 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) รายงานภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,195 โครงการแนวราบพยุงตลาดฟื้นตัวอัตราดูดซับพุง 4.7% ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) รายงานภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,487 วันก่อน ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ให้สัมภาษณ์ว่า ได้เร่งรัดแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรุงรัง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,047 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) รายงานภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 ยังคงต้องเผชิญความท้าทายรอบด้าน ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 945 สินค้าใหม่เพิ่มกว่า 60.3 %ระวังหน่วยเหลือขายฉุดตลาด   ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2564... อ่านต่อ