สคร.

ดูแล้ว: 2,443 นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า รัฐวิสาหกิจที่ สคร.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,177 “สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2567... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,248 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจสร้างสรรค์พลังไทยสู่สากล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,154 “สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมณสิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 63,680... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,177 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน ครั้งที่ 1/2567 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,250 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นส่วนราชการภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการตรวจสอบพบว่า ขณะนี้มีผู้ไม่หวังดีหรือมิจฉาชีพได้หลอกลวงประชาชน โดยประชาสัมพันธ์ เปิดลงทะเบียนบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศ เชิญชวนให้เข้าลงทะเบียนและรับเงินปันผล พร้อมสวัสดิการภาครัฐจำนวน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,287 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นายธิบดี วัฒนกุล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,600 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 594 สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566 ครั้งที่4/2566 เมื่อวันที่ 22... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,326 สคร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดการสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ครั้งที่ 2/2566 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดการสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 985 สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสนายธิบดี วัฒนกุล ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สคร. คณะผู้บริหารระดับสูง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,137 ขอความร่วมมืองดมอบของขวัญให้แก่บุคลากรของ สคร. ทุกระดับ ในทุกเทศกาล ขอความร่วมมืองดมอบของขวัญให้แก่บุคลากรของ สคร. ทุกระดับ... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว