สกพอ.

ดูแล้ว: 1,898 อีอีซี ฟุ้งยักษ์จีน ลงทุนมอเตอร์ไซด์อีวี ผลิตแบตเตอรี่ กว่า 10,000 ล้านบาทใน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 936 นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี  ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล โครงการประกวดวาดภาพ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,602 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.)ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งระดมทุนและบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) หวังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระดับประเทศ พร้อมสร้างระบบนิเวศการลงทุนสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวว่า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 933 สกพอ. ขยายเครือข่ายพลังสตรี อีอีซี ต่อเนื่อง พร้อมเสริมบทบาทสตรีเชื่อมโยงประโยชน์การพัฒนา อีอีซี สู่ชุมชนในทุกมิติ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 957 สกพอ. ขับเคลื่อนมิติพัฒนาสินค้าชุมชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ อีอีซี ผ่านตราสัญลักษณ์ EEC Select... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,104 เปิดความพร้อม สนามบินอู่ตะเภาฯ – ท่าเรือมาบตาพุด เร่งเครื่องดึงการลงทุนนวัตกรรมขั้นสูงทั่วโลก นายจุฬา สุขมานพ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,009 นางอ่อนอุษา ลำเลียงพล ที่ปรึกษาพิเศษด้านสื่อสารบูรณาการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,185 นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี เปิดเผยว่า ขณะนี้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,346 อีอีซี สร้างการรับรู้คนในพื้นที่ เฝ้าระวังดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน สร้างงาน เพิ่มรายได้ให้คนอีอีซีต่อเนื่อง นายคณิศ แสงสุพรรณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,935 การดำเนินการของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีในเรื่องของการเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ได้เอกชนผู้ประมูลก่อสร้างโครงการ และการดึงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมามีการลงทุนสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาท และได้วางเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุนในอีก 5 ปีข้างหน้า  (2566-70) ให้ได้ 2.2 ล้านล้านบาท (2566-70) โดยจะมีเงินลงทุนประมาณปีละ  4 –... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 952 อีอีซี ร่วมถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นางธัญรัตน์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,439 กองทัพเรือ–UTA ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ “สนามบินอู่ตะเภา” กองทัพเรือ และ “สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา” ตามโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกร่วมกัน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 933 อีอีซี ผนึกกำลัง อบจ.ระยอง ตรงเข้าพื้นที่คลายทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมเตรียมร่วมบูรณาการฯ วางแผนป้องกันระยะยาว นางธัญรัตน์... อ่านต่อ