พายหมูแดง

ดูแล้ว: 1,350 เส้นทางการทำธุรกิจของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน บ้างก็ตั้งใจที่จะสร้างขึ้นตั้งแต่แรกเริ่ม บ้างก็เป็นการผันเปลี่ยนมาสร้างธุรกิจตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงชีวิต แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ทำธุรกิจมุ่งหวังเหมือนกันก็คือการประสบความสำเร็จบนเส้นทางธุรกิจ “กนกกัญจน์ มธุรพร” หรืออร... อ่านต่อ