พลังงานหมุนเวียน

ดูแล้ว: 1,468 สถานการณ์ โควิด 19 ส่งผลกระทบหลายด้านต่อภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะธุรกิจน้ำมัน ปตท.สผ. จึงได้ปรับแผนรับมือธุรกิจที่กำลังจะเปลี่ยนไปในอนาคต ด้วยการมองโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆที่ไม่ใช่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,629 ปตท. เตรียมซื้อขายหุ้น GRP  ขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ เน้น พลังงานแสงอาทิตย์  และพลังงานลม... อ่านต่อ