ปริมาณฝนตก

ดูแล้ว: 987 ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางบริเวณ จ.ลพบุรี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 978 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางถึงหนักบริเวณ จ.เลย (37... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 956 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,034 ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ มีอากาศร้อนจัดบางแห่งในภาคเหนือ และภาคกลาง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 974 ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นและมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 965 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนและมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.ยโสธร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,003 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด และจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 960 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,010 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.นครศรีธรรมราช... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,208 ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,052 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.ชุมพร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,134 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,152 ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.สุราษฎร์ธานี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,192 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง พายุโซนร้อน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีฝนน้อย ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง... อ่านต่อ