บสย.

ดูแล้ว: 992 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนม.ค.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,411 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ผนึกความร่วมมือ 18 สถาบันการเงิน หนุนผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อในระบบ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,117 บสย. พร้อมค้ำ เติมทุนผู้ประกอบการ SME ปี 2566 พลิกฟื้น เติมเต็ม เสริมแกร่ง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 988 นายเอด วิบูลย์เจริญ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บสย.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,033 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป มีผลตั้งแต่วันที่ 1... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 926 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำโดย นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 934 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายวิเชษฐ วรกุล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 938 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 983 นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 930 นายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เดินทางตรวจเยี่ยม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,009 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) รับประกาศเกียรติคุณ ด้านการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็น ระดับดีเลิศ (Certificate of Cyber... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,016 บสย. รับเกียรติบัตรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2565  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รายงาน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,092 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ชูยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานปี2566 วาง 5 กลยุทธ์หลัก พุ่งเป้ายกระดับการเข้าถึงผู้ประกอบการ SMEs ด้วย DigitalTechnology เข้าถึงง่ายผ่าน LINE @tcgfirst  พร้อมขยายเครือข่ายพันธมิตรบูรณาการความร่วมมือ ช่วย SMEs ทุกมิติ และเพิ่มบทบาทช่วยลูกหนี้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 928 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ขยายพันธมิตรโครงการ The... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,005 บสย. พร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมแก้หนี้ ส่งท้ายงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน “ ครั้งที่... อ่านต่อ