นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์

ดูแล้ว: 1,587 เอ็กโก กรุ๊ป เปิด “หลักสูตรครูพลังงานออนไลน์” ฟรี มุ่งเสริมทักษะการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,576 เอ็กโก  ปิดดีลการลงทุนบริษัท เอเพ็กซ์ คลีน เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง แอลแอลซี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,584 โครงการ “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัลสร้างสรรค์สังคมแห่งเอเชีย ด้าน Investment... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,565 เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ลง 10% ในปี 2030 และ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,580 เอ็กโก จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผล 10 กันยายน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,627 เอ็กโก กรุ๊ป บรรลุข้อตกลง ในการรับก๊าซไฮโดรเจน  จาก โรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมในการผลิตไฟฟ้า... อ่านต่อ