นายพชร อนันตศิลป์

ดูแล้ว: 1,068 กรมศุลกากรจัดพิธีวางฤกษ์มงคล อาคารศูนย์ฝึกสุนัขเพื่อการศุลกากร (Thai Customs Canine Training Center)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,991 งบน้อยต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด  เรื่องที่ 1,948 ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา ได้มีการเผยแพร่ภาพผู้สมัคร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,116 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ นายนาฬิกอติภัค... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,048 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม ทางศุลกากร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 991 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในงานวันศุลกากรสากล (International Customs Day: ICD) ประจำปี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,195 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พ.ต.ท.กิตติคุณ พ่วงนาคพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 6... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,147 กรมศุลกากรตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 MDMA (เอ็กซ์ตาซี่) น้ำหนัก 3.01 กิโลกรัม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,963 วิทวัส ชัยภาคภูมิ นั่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคนใหม่ นับเป็นคนที่ 4 ต่อจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 974 กรมศุลกากรจัดพิธีเททองหล่อพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,954 รู้จัก “นริศ ขำนุรักษ์” ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พรรคประชาธิปัตย์ เสนอชื่อไปแล้ว รอเพียงนายกฯนำความขึ้นทูลเกล้าฯ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,198 นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีกรมศุลกากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 951 อธิบดีฯ กรมศุลกากร เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนา “โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Customs System)”... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว