นายชลัช รัตนบุญนิธิ

ดูแล้ว: 974 นับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตและแข่งขันได้ในเวทีโลก นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 989 เสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการสตรีกลุ่มเปราะบางให้ดำเนินธุรกิจและต่อยอดสู่การส่งออกได้ นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 999 เปิดอบรมโครงการ “ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon” นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 916 EXIM BANK จับมือพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน จับคู่เจรจาธุรกิจผู้ส่งออกไทยกับผู้นำอุตสาหกรรมค้าปลีกภูมิภาคตะวันออกกลาง นายชลัช รัตนบุญนิธิ (ขวาสุด)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 847 EXIM BANK จัดโครงการสร้างผู้ส่งออกรุ่นใหม่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้วยองค์ความรู้และโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน นายชลัช รัตนบุญนิธิ (ที่... อ่านต่อ