นายชลัช รัตนบุญนิธิ

ดูแล้ว: 1,291 EXIM BANK สนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ยากไร้ พร้อมทุนอาชีวศึกษา ผ่านมูลนิธิฟอร์เด็ก นายชลัช รัตนบุญนิธิ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,122 EXIM BANK มอบปฏิทินตั้งโต๊ะใช้แล้วให้สำนักงานเขตพญาไทเพื่อนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,084 นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,045 นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมแสดงความยินดีกับ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 914 นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางสายชล ทรัพย์มากอุดม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 992 นับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตและแข่งขันได้ในเวทีโลก นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,022 เสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการสตรีกลุ่มเปราะบางให้ดำเนินธุรกิจและต่อยอดสู่การส่งออกได้ นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,004 เปิดอบรมโครงการ “ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon” นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 919 EXIM BANK จับมือพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน จับคู่เจรจาธุรกิจผู้ส่งออกไทยกับผู้นำอุตสาหกรรมค้าปลีกภูมิภาคตะวันออกกลาง นายชลัช รัตนบุญนิธิ (ขวาสุด)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 848 EXIM BANK จัดโครงการสร้างผู้ส่งออกรุ่นใหม่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้วยองค์ความรู้และโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน นายชลัช รัตนบุญนิธิ (ที่... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว