นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์

ดูแล้ว: 949 เมืองไทยประกันชีวิต และ มูลนิธิเมืองไทยยิ้มส่งมอบเครื่องบริโภคให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนที่เดือดร้อน นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 855 เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สนับสนุนโครงการออกหน่วยตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเพื่อผู้สูงอายุ ปีที่ 4 นายสาระ ล่ำซำ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 682 เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ส่งมอบ “อาคาร 70 ปี เมืองไทยประกันชีวิต” ให้ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮใช้เป็นที่พักให้กับ “นร.บ้านไกล” นายสาระ ล่ำซำ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 672 เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริจาคเงินสมทบทุนองค์กรทำความดี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว