ธพว.

ดูแล้ว: 981 ธพว. เยี่ยมชมกิจการลูกค้าร่วมลงทุน “Jones’ Salad” และ “DAKASI” ชูบทบาท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 994 ยกขบวนโปรโมชั่นเติมทุนวงเงินกู้สูงถึง 50 ลบ. แถมบริการ “SME D Coach”... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,136 นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 915 ธพว. เปิดตลาดสุดยอดเอสเอ็มอีของดีทั่วไทย “SME D Market” ทุกเดือน ช่วยลูกค้าขายของ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,259 ธพว. คิกออฟสินเชื่อเปลี่ยนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุเป็นหลักประกันได้ สร้างทางเลือกใหม่ หนุน SMEs เข้าถึงแหล่งทุน นำร่อง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,445 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้ ที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ  เรื่องที่ 1,193... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 912 ธพว.ร่วมแสดงความยินดี อธิบดีกรมสรรพสามิต ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,022 ธพว.ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมสรรพากร ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,053 ธพว. ร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติของรัฐบาล เดินหน้าผลักดันเอสเอ็มอีไทยยกระดับธุรกิจตามแนวทาง BCG Model  ประสานพลังหน่วยงานพันธมิตร พาเข้าถึงแหล่งทุน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,038  ธพว. จัดกิจกรรมสอนใช้ Tiktok  และถ่ายภาพให้ปังด้วยมือถือ เติมความสุข “วัยเก๋า” ชาวชุมชนกุฎีจีน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 997 ร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล หนุน SMEs ท่องเที่ยว เดินหน้าเศรษฐกิจไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 927 หนุนเอสเอ็มอีไทยสุดตัว เดินหน้าธุรกิจเต็มกำลังรับเปิดประเทศ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือSME D Bank... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว