ธนาคารกรุงไทย

ดูแล้ว: 4,138 จับตาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยคาดว่าจะมีการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ในสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 3... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,199 ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาถิบาล (ESG) และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,398 “GGC” จับมือ “ธนาคารกรุงไทย”  ลงนามสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน หรือ Sustainability-Linked Loan... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,609 ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS   แนะภาคเกษตรไทย ใช้ระบบการบริหารจัดการน้ำแบบอัฉริยะ เพื่อรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,333 นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,114 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาข้าวพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 15 ปี และหากกลับมามองทิศทางการส่งออกข้าวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2566 ต่อเนื่องจนถึงปี 2567... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,801 ปัจจุบันสถานีอัดประจุไฟฟ้าในไทยมีเครื่องอัดประจุไฟฟ้าทั้งหมด 4,628 หัวชาร์จซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการในปี 2573 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามยอดจดทะเบียนสะสมยานยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV จึงประเมินว่าต้องเพิ่มเครื่องอัดประจุแบบ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,502 ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้คนไทยมีโอกาสลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,238 ผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทย ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต่อเนื่อง ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ทนต่อการทุจริต... อ่านต่อ