ธนาคารกรุงไทย

ดูแล้ว: 911 นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผู้บริหารสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคาร รับรางวัล การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิค... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2 กรุงไทยชี้ Agrivoltaic ตัวช่วยยกระดับภาคเกษตรไทย ภายใต้แนวคิด ESG ขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับเทรนด์ ESG... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 888 เชิญร่วมบุญมหากุศล “กฐินสามัคคีธนาคารกรุงไทย” ร่วมสร้างรพ.แพทย์แผนไทย พระพิทักษ์สหโรคา และพระอุโบสถเจดีย์พิทักษ์ศาสนวงศ์ วัดตรีวิสุทธิธรรม ธนาคารกรุงไทย... อ่านต่อ