ทิพานัน ศิริชนะ

ดูแล้ว: 1,295 ครม.อนุมัติหลักการ เพื่อจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) วันที่ 8 ส.ค.66 น.ส.ทิพานัน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,233 ครม.เห็นชอบแนวทางพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจิตสานึกที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชน วันที่ 30 พ.ค.66... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,253 ครม. รับทราบ 9 แนวทาง “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล”... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,247 ครม.เห็นชอบโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ 4 ประเทศ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,292 ครม.กำหนดให้วันที่ 21 ม.ค. ของทุกปีเป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” เน้นหยุดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถชนคนข้ามทางม้าลายซ้ำ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,278 ครม. เห็นชอบให้ใช้จ่ายจากงบกลางปี 66 สำหรับมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน สำหรับค่าไฟฟ้าเดือน ต.ค.-ธ.ค.65 น.ส.ทิพานัน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,265 ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. อุดช่องว่างกรณีสถานศึกษาบังคับนักเรียนที่ตั้งครรภ์ย้ายสถานศึกษาโดยไม่เต็มใจ วันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,260 ครม.เห็นชอบ 10 มาตรการรองรับฤดูแล้ง 2565/2566 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,260 ครม.อนุมัติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานักแสดงชาวต่างชาติที่มาถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย 5 ปี หวังดึงดูดการลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์ตปท.ในไทยกว่า 3.5 พันล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวตามรอยนักแสดง-ภาพยนตร์ระดับโลก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,270 “ประวิตร” แจ้ง พปชร.แต่งดำไว้อาลัยเหตุกราดยิง แสดงจุดยืนต่อต้านความรุนแรง พร้อมให้ส.ส.-ว่าที่ผู้สมัครทุกพื้นที่เร่งช่วยเหลือป้องกันปัญหา สร้างเครือข่ายตามหลักบวร เพื่อลดอาชญากรรม... อ่านต่อ