ดึงดูดนักท่องเที่ยว

ดูแล้ว: 2,067 นายซานเดียกา อูโน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของอินโดนีเซียเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียจะกำหนดนโยบายฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจาก 20 ประเทศและภูมิภาค ซึ่งรวมถึงจีน เพื่อดึงดูดให้นักเดินทางต่างชาติเข้าประเทศมากขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,335 • เริ่มต้นกระบวนการศึกษาทั้งระบบ • ลุยปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิต • เร่งยกเลิกร้านค้าปลอดอากรขาเข้า มาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,674 • ญี่ปุ่นเปิดให้นักท่องเที่ยวชมเมืองโตเกียว • ตึกอาซาบุได ฮิลส์ สูงที่สุดในญี่ปุ่นแล้ว •... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,170 โฆษกรัฐบาลแจงสิทธิถือครองที่ดินตามมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติ ไม่ใช่ขายที่ดิน ยึดเงื่อนไขนำเงินมาลงทุน เพื่ออยู่อาศัย ไม่เกิน 1 ไร่... อ่านต่อ