ซีพี ออลล์

ดูแล้ว: 958 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกำลังรุนแรงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก มาพร้อมกับการขยายตัวของเมือง โดยการกินพื้นที่ป่าไม้มากขึ้น พื้นที่สีเขียวมีจำนวนลดน้อยลงในหลายพื้นที่ โดยจะสังเกตุได้จากสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน ภัยแล้ง และภัยพิบัติ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 900 ธรรมาภิบาล (Good governance)  ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรหากทุกคนในองค์กรร่วมกันยึดมั่นปฏิบัติ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส จะทำให้เกิดความสุข ความไว้วางใจและเชื่อใจกันและกัน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 983 “ซีพี ออลล์” ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่และ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,045 หนุนนวัตกรรมการเรียนการสอนสู่ผู้บริหาร ผอ. และคณะครูกลุ่มโรงเรียนร่วมพัฒนา คณะทำงานโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) บริษัท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 995 รุกช่วยผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด ตอบโจทย์เทรนด์การค้าทุกมิติ ดีพร้อม (DIPROM) หรือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคเกษตรอุตสาหกรรม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 843 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ ร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,022 “โครงการโรงเรียนไร้ถัง” โมเดลจัดการขยะ ภายใต้การสนับสนุนของซีพี ออลล์ขึ้นแท่นรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณครูสุดารัตน์ สังข์ฤทธิ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนโรงเรียนฯ เข้ารับโล่รางวัลค่าของแผ่นดิน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,020 บมจ.ซีพี ออลล์ โดยคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล จัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้ “ยุทธศาสตร์ด้าน CG ปี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 923 เชิดชูคนดี ศิลปิน-ดารา และสื่อสารมวลชน ช่วยเหลือสังคมดีเด่น มูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 876 ซีพี ออลล์ คว้ารางวัล CAC Change Agent Award 2021ตอกย้ำจุดยืนการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่อุปทาน พี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,019 ซีพี ออลล์ สานพลังผู้นำรุ่นใหม่ส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลองค์กรรุ่น 2 นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล ประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 770 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,182 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ รับมอบห้องความดันลบ จาก ซีพี ออลล์เพื่อใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยโควิด-19... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 938 “ซีพี ออลล์” เคาะอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ช่วง 5 ปีแรกที่ 4.60%... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว