คณะรัฐมนตรี

ดูแล้ว: 304 อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ฝ่ายค้าน ทำหน้าที่ได้อย่างไม่สมศักดิ์ ไร้ซึ่งข้อมูลใหม่ๆ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 2... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 620 ครม.กางตำรารับแผนการคลังระยะปานกลาง ฟื้นฟูเศรษฐกิจ รองรับสถานการณ์และความเสี่ยง  พร้อมลดการขาดดุล พร้อมคงเป้าหมายระยะยาวจัดทำงบประมาณสมดุล นายอนุชา บูรพชัยศรี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,949 ครม. มีมติเห็นชอบ ตามกระทรวงพลังงานเสนอ แต่งตั้ง “บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร” ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 21 “ครม.ลุงตู่” รอดโควิด-19 จาก “อุตตม” หลังผลพิสูจน์จากทีมแพทย์ออกมาเร็วกว่ากำหนดถึง 24 ชม.... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว