คณะรัฐมนตรี(ครม.)

ดูแล้ว: 1,261 ครม.อนุมัติเวนคืนสำหรับก่อสร้างทางส่วนขยายเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เข้าสนามบินอู่ตะเภา วันที่ 7 มี.ค.66 น.ส.ไตรศุลี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,259 ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5  บาท/ลิตร อีก 2 เดือน ตั้งแต่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,312 ครม.เห็นชอบให้ข้าราชการ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง... อ่านต่อ