Sun. Mar 29th, 2020

EDITOR TALK

รักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ถ้าหากถามถึงคนชื่อนี้ ในแวดวงคนใกล้ชิด “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” หลายคนอาจจะไม่รู้จัก และคิดไม่ออกว่า หน้าตาของ... อ่านต่อ
ตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน อาจจะไม่สำคัญเท่า “รมว.คลัง” แต่หากถามว่า ใครจะเป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินแทน “ชาติชาย พยุหนวีชัย” ที่จะเกษียณอายุครบ 60... อ่านต่อ
อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเห็น “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” นั่งตำแหน่งทางการเมือง และอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเห็นบรรดาเหล่าลูกศิกษ์ และผองเพื่อนของ “สมคิด” อยู่ในตำแหน่งทางการเมือง บรรยากาศการเมืองในช่วงเวลานี้... อ่านต่อ