SET

ดูแล้ว: 1,445 การจัดเก็บ “ภาษี” นอกจากเป็นรายได้ของภาครัฐที่จะจัดส่งเข้าเป็นเงินแผ่นดินที่จะใช้เป็นรายจ่ายด้านต่างๆของประเทศภาษียังเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่ภาครัฐจะใช้ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม ที่ผ่านมาการขาดดุลงบประมาณที่ต่อเนื่องมาหลายปี มีการพูดถึงการเพิ่มรายได้ของภาครัฐในหลายรูปแบบเพื่อให้สามารถนำไปชำระหนี้สาธารณะของภาครัฐที่คงค้าง หรือนำไปจัดสรรงบประมาณในส่วนอื่นๆได้เพิ่มเติม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,198 ตลาดหลักทรัพย์ฯ และธนาคารกรุงไทย เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ DRx หรือ Fractional... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,030 สัดส่วนของผู้บริหารหญิงนั่งในบอร์ดบริษัทใหญ่ที่สุด 200 อันดับแรกของโลก มีเพียง 20.2% ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น ถึงแม้ว่าสัดส่วนของผู้บริหารสตรีที่นั่งในบอร์ดของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปจะอยู่ที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,071 SCB WEALTH ยกทัพ ADVISORY TEAM ดูแลความมั่งคั่งให้ลูกค้าในทุกจังหวะการลงทุน SCB... อ่านต่อ