SCB CIO

ดูแล้ว: 2,253 SCB CIO ประเมินสงครามอิสราเอล-อิหร่านส่งผลกระทบวงจำกัด แนะรอจังหวะเข้าลงทุนตลาดหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีช่วงปรับฐานพร้อมสะสมทองคำ SCB CIO จับตา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,145 SCB CIO แนะลงทุนตราสารหนี้ระยะยาว จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่จะชะลอตัว เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง และปรับลดลงในปีหน้า ด้านราคาตราสารหนี้ระยะยาวปรับลดลงไปมาก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,574 SCB CIO ประเมินสงครามอิสราเอล-ฮามาสยังมีความไม่แน่นอนสูง แม้สงครามจะอยู่ในวงจำกัด ยังไม่ลุกลามเป็นสงครามทางตรงระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน   ด้านผู้ส่งออกน้ำมันในตะวันออกกลางยังไม่มีการจำกัดการส่งออก การลงทุนมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,300 SCB CIO คาดเฟดปรับลดดอกเบี้ยไตรมาส3ปี 2567 แนะเลี่ยงลงทุนหุ้นกู้/หุ้นกลุ่มธุรกิจหนี้สูง รอจังหวะสะสมหุ้นสหรัฐ SCB... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,031 SCB CIO คาดดอกเบี้ยสูงกลับมาแผลงฤทธิ์ แนะหลีกเลี่ยงหุ้นกู้ High Yield เตรียมจับจังหวะสะสมหุ้น หลังผลประกอบการบริษัทในตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ดีเกินคาด SCB... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 946 SCB CIOคาดประชุมเฟด 26 ก.ค.นี้ ขึ้นดอกเบี้ยอีก0.25%ตามเป้าหมาย แนะเก็บ RMF-SSFตราสารหนี้ต่างประเทศเข้าพอร์ตก่อน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 996 SCB CIO ชี้ตลาดหุ้นกู้แข่งเดือนแนะเช็ค4ปัจจัยก่อนลงทุน SCB CIO แนะนำผู้ลงทุนใช้ 4... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,002 SCB CIO แนะปรับพอร์ตสั่งลุยตราสารหนี้สหรัฐ-หุ้นสาธารณูปโภคและสินค้าโภคภัณฑ์ SCB CIO เปิดกลยุทธ์ลงทุนฝ่าภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อในปีนี้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 982 SCB CIO คาดเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกแค่ครั้งเดียวในกรกฎาคมนี้ แนะเน้นลงทุนพันธบัตรรัฐบาล ระวังMega tech สหรัฐฯและหุ้นยุโรป... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว