Reinventing University

ดูแล้ว: 546 สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยคณะอนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หรือ Reinventing... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 815 อว.เร่งเดินหน้าผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) หวังกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ พร้อมจัด 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ตามความถนัด... อ่านต่อ