PEA

ดูแล้ว: 1,028 นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,128 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,044 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกเพื่อสร้างแหล่งพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 856 นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,831 PEA เดินหน้า ปรับองค์กรสู่การเป็น Digital Utility รองรับยุคเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไฟฟ้า พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับขั้นตอนการดำเนินงาน... อ่านต่อ