Green Bond

ดูแล้ว: 1,505 จับตาบทบาทของ สุเทพ เทือกสุบรรณ หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ยกฟ้องคดีฮั้วประมูลโครงการสร้างโรงพักทดเเทน และโครงการก่อสร้างอาคารที่พัก (แฟลตตำรวจ)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,099 EXIM BANK ฉลองความสำเร็จออกพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด ตอกย้ำบทบาทสู่ธนาคารเพื่อการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ (กลาง)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,232 ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเงินทุนเกษตรกรผ่านแหล่งเงินทุนพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ทั้งโครงการรักษ์ป่าไม้ ไทยยั่งยืน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 802 ธ.ก.ส. เข้ารับการสอบทานขั้นตอนดำเนินงาน หลังเสนอขายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมูลค่า 6 พันล้านบาทเมื่อรอบบัญชีปี’63 นายรัตนะชัย ดำเนินสวัสดิ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,695 ธ.ก.ส. นำเงินจากการออก Green Bond เป็นทุนสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยสร้างพื้นที่ป่าในประเทศเพิ่มขึ้น 5... อ่านต่อ