EXIM Thailand

ดูแล้ว: 1,215 นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายวรุตม์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,532 นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและพนักงานในงานกรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,868 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในโอกาสครบรอบ 30 ปี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,376 EXIM BANK ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,114 EXIM BANK มอบปฏิทินตั้งโต๊ะใช้แล้วให้สำนักงานเขตพญาไทเพื่อนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย... อ่านต่อ