Eco Excellence

ดูแล้ว: 946 “นิคมฯ บางชัน จับมือ กัสโก้ ผู้ประกอบการในนิคมฯ เสริมแกร่งพันธมิตรร่วมดำเนินกิจกรรม CSR... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 962 “นิคมฯบางชัน เสริมกำลังการผลิตให้โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน รองรับการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco Excellence พร้อมดึงผู้ประกอบการในนิคมฯร่วมโครงการเพิ่ม... อ่านต่อ