E85

ดูแล้ว: 1,402 น้ำมันบางชนิด เป็นน้ำมันที่เกิดขึ้น โดยแรงผลักดันทางการเมือง ไม่ใช่เรื่องของความจำเป็นทางเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงด้านพลังงานแต่อย่างใด นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ “นายมนูญ... อ่านต่อ