CPF

ดูแล้ว: 1,082 “ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)” พร้อมเปิดจองซื้อหุ้นกู้ ดอกเบี้ย 3.20 – 4.00% ระหว่างวันที่ 26 – 27 และ 30 ม.ค. 66 “ซีพีเอฟ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,028 พื้นที่เกือบ 3 งาน บริเวณด้านหลังของ โรงเรียนเวียงห้าววิทยา ต.เวียงห้าว อ.พาน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,116 “ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)” หรือ CPFTH กำหนดอัตราดอกเบี้ยต่อปี สำหรับหุ้นกู้อายุ 5 ปี ที่ 3.20% และอายุ 10 ปี ที่ 4.00% พร้อมเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 972 AXONS (แอ๊กซอน) บริษัทเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร (Agritech) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ “42... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,012 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ส่งความห่วงใยเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดสงขลา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,008 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมแสดงศักยภาพผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรของประเทศไทยและของโลก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 980 ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (Fishermen’s Life Enhancement Center หรือ ศูนย์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,080 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม... อ่านต่อ