Wed. Aug 12th, 2020

Cocochic

ดูแล้ว: 178 การสร้างแบรนด์ขึ้นมาแบรนด์หนึ่งอาจจะเป็นเรื่องง่าย แต่การจะทำให้แบรนด์ติดตลาดได้นั้นไม่ใช่เรื่อง่ายเลย เพราะนั่นหมายถึงการเข้าไปนั่งอยู่ในใจของผู้บริโภค ด้วยคุณภาพผสมผสานกับราคาที่ตอบโจทย์ และตอบสนองความต้องการใช้งานอย่างแท้จริงได้เป็นอย่างดี แบรนด์ “โคโค่ชิค”... อ่านต่อ