BLCP

ดูแล้ว: 1,560 BLCP มอบทุนการศึกษานักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดในโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมระบบไฟฟ้า 5 แสนบาท/ปี บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,566 BLCP ส่งมอบ “โรงเรียนนำร่องต้นแบบสุขภาพดี วิถีเกษตรอินทรีย์”  ณ โรงเรียนวัดกรอกยายชา จ.ระยอง โดยนายสุพรรณ หารธุจิต... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,599 BLCP จับมือ วว.  พัฒนาก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ เป็นเมทานอล ที่เป็นประโยชน์กับวงการแพทย์และอุตสาหกรรม นายยุทธนา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,482 BLCP ได้รับรางวัลโล่ห์ทองดีเด่น “ระดับประเทศ” สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข นายสิริพัฒน์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,429 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ร่วมปลูกป่าชายเลน โครงการ “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ... อ่านต่อ