ASF

ดูแล้ว: 535 โอดราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์พุ่งซ้ำเติม น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการป้องกันโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ หรือ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 509 นอกจากโควิด-19 ที่ประชาคมโลกยังคงต้องเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งแล้ว ในวงการหมูทั่วโลกก็ยังคงต้องเกาะติดกับโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ หรือ ASF... อ่านต่อ