Amazon

ดูแล้ว: 1,000 เปิดอบรมโครงการ “ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon” นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,033 สนับสนุนทัพสินค้าไทยรุกตลาดการค้า E-commerce นาย รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 984 EXIM BANK หารือ Amazon เตรียมพร้อม SMEs ไทยก้าวสู่ตลาดการค้าออนไลน์ระดับโลก นายรักษ์ วรกิจโภคาทร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย... อ่านต่อ