8R บรรเทาปัญหาภาวะโลกรวน

ดูแล้ว: 1,013 โครงการน่านแซนด์บอกซ์ ต่อยอดแคมเปญกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกรวน รวมถึงวิธีการแก้ไข และป้องกัน ชวนลงมือทำจริงด้วยแนวทางปฏิบัติ 8R ที่ช่วยลดการเกิดภาวะโลกรวน... อ่านต่อ