ไม้พะยูง

ดูแล้ว: 882 “จำเริญ” สั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีตัดไม้พยูงแล้ว เกิดขึ้นสูญหาย เนื่องจากเป็นไม้หายาก และมีราคาแพง นายจำเริญ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 979 กรมศุลกากร ชี้แจงข้อเท็จประเด็นไม้พะยูงของกลางของกลุ่มทุน สปป.ลาวตั้งแต่ปี’49 ด้าน “ที่ปรึกษาฯชูชัย” โต้ 4... อ่านต่อ