โรงไฟฟ้าชุมชน

ดูแล้ว: 1,221 กระทรวงพลังงานระบุโรงไฟฟ้าชุมชนอยู่ขั้นตอนพิจารณา เน้นต้องรอบคอบ เพื่อสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในระยะยาว นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน ชี้แจงกรณีที่มีประเด็นการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากว่า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,400 เร่งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน หลัง ป.ป.ช. ตีตกข้อกล่าวหาตั้งแต่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา นายสนธิรัตน์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,236 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,578 UAC  ศึกษาต่อยอดธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน คาดว่า ลงทุนเพิ่มอย่างน้อย 1-2 โครงการในเร็วๆ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,572 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,629  “กกพ.” ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาผลอุทธรณ์ “โรงไฟฟ้าชุมชนฯ” 74 ราย รวมเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคารวม ต่อไป... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,574 กกพ. มีมติเห็นชอบ เลื่อนกรอบระยะเวลาในการพิจารณาโรงไฟฟ้าชุมชน ส่งผลให้ต้องเลื่อนวันประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเป็นวันที่ 23 กันยายน 2564... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,583 กกพ. แจ้ง เลื่อน ประกาศผลเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,914 โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก หรือ โครงการนี้ จะใม่ใช่ เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ไปแล้ว เพราะมีเหตุผล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,578 กฟภ. ใช้มาตรการเหลื่อมเวลา ยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟ ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อ  ล่าสุด กว่า 250... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,568 กฟภ.แจ้งเลื่อน วัน เวลา ยื่นเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เป็นวันที่ 26 เมษายน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,605 UAC ตั้ง 5 บริษัทใหม่ เตรียมความพร้อม ร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก รายงานจากบริษัท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,337 โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก กลายเป็น ความหวังจางๆ ของเกษตกร เมื่อมีการปรับ รื้อ โครงการใหม่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 982 กพช. ผ่านนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พร้อมไฟเขียวแนวทางใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบฯ 64 วงเงิน 6,500... อ่านต่อ