โครงการ FAI-FAH

ดูแล้ว: 1,360 ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งธุรกิจให้เกษตรกรไทยส่งอาสาสมัครลงพื้นที่ ลุยโครงการ”The Basket ผักเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน”สร้างคุณค่าแห่งการแบ่งปันอย่างยั่งยืน ทีเอ็มบีและธนชาต มุ่งมั่นคืนประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม... อ่านต่อ