โครงการ “พักทรัพย์พักหนี้”

ดูแล้ว: 814 ลูกหนี้และสถาบันการเงินที่เข้าโครงการ “พักทรัพย์ พักหนี้” ได้เฮ! เมื่อกรมสรรพากรออกประกาศยกเว้นภาษีให้ หวังเติมสภาพคล่องให้ธุรกิจ สู้วิกฤต COVID-19... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 823 กรมสรรพากรขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง สั่งยกเว้น! ภาษีผู้ประกอบการเข้าโครงการ “พักทรัพย์พักหนี้” ของรัฐบาล หวังช่วยธุรกิจฝ่าโควิด-19 นายอาคม... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว